Miljöpolicy vid emballagetransport

Vi värnar om miljön

  • Vår ambition är att transportera emballaget så kort sträcka som möjligt.
  • Ha kunniga medarbetare som tar miljöhänsyn i det dagliga arbetet.
  • Genom fastställda mål, handlingsplaner och ständiga förbättringar skall vi stärka vår konkurrenskraft.