Eur-pallar

Information om EUR-pallar

  • 1200X800X22mm
  • A-pall är en godkänd EUR-pall och är den vanligaste palltypen i Sverige. Pallen används framför allt inom dagligvarubranschen och även som bytespall i pallöverföringssystemet (PÖS).
  • Våra A-pallar har genomgått en mycket noggrann sortering och vid behov även reparation.
  • B-pall är en utsorterad EUR-pall som inte är godkänd för det svenska pallbytessystemet. I övrigt kan en B-pall användas inom de allra flesta branscherna.