Bevakning av PÖS konto

Information om bevakning av PÖS konto

  • Pallöverföringssystemet, PÖS, är ett bytessystem för godkända EUR-pallar.
  • De flesta stora företag inom transportbranschen är med i systemet. Stora företag som DHL, DSV, Schenker, Bring, Road Cargo osv.
  • Vi har möjlighet att bevaka och vid behov reglera era PÖS konton.